Doneseni akti od 22. listopada do 06. studenog 2014.

U petak, 07. studenog 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 22. listopada do 06. studenog 2014. godine
 1. Odluka o osnivanju Tima za zdravlje Grada Pule za izradu Plana za zdravlje za razdoblje 2015. - 2018. godine
 2. Odluka o građenju reciklažnog dvorišta
 3. Zaključak o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava građenja - izgradnja reciklažnog dvorišta 
 4. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje dijela javne površine - Ulica Riva
 6. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sukladno Zapisniku Komisije za provedbu natječaja br., Klasa:944-05/14-01/30
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina sukladno Zapisniku Komisije za provedbu natječaja br., Klasa:944-05/14-01/50
 8. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina (stanovi i poslovni prostori)
 9. Odluka o dodjeljivanju lokacije za postavu privremenog objekta - Europski obalni autoprijevoznik d.o.o. Zagreb
 10. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Loredana i Josip Lazarić
 11. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br.18 - Div planet d.o.o.
 12. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Radićeva br.6 - Hodža Sinanudin
 13. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Keršovanijeva br. 35 (Društvo Multiple skleroze Istarske županije)
 14. Odluka o davanju djela skloništa br. 51 u Puli na lokaciji J. Žakna 2 na uporabu u miru
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule
 16. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 15 u Puli
 17. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 17 u Puli
 18. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 19 u Puli
 19. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za građevinu na lokaciji Ljudevita Posavskog br. 21 u Puli
 20. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Lanaton d.o.o. Pula
 21. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - obrt za ugostiteljstvo i trgovinu "33" Pula
 22. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - trgovački obrt "Vilson" Pula
 23. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - DIV PLANET d.o.o. Pula
 24. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Jelic D d.o.o. Pula
 25. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - t.o. Pamić iz Pule
 26. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Miletić Dragica
 27. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Stefanović Danilo
 28. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - T.Č.T. d.o.o. Zagreb
 29. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Vilotić Branko
 30. Zaključak o otpisu tražbine sukladno pravomoćnom Rješenju Trgovačkog suda u Rijeci od 16. srpnja 2013. godine u sklopljenoj predstečajnoj nagodbi nad dužnikom Alfa i Delta d.o.o. Pula
 31. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja Seasplash)
 32. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja akustičnog koncerta - Le-lo, Cyber cafe
 33. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta "Old city bar"
 34. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Uliks"
 35. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Redicool"
 36. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Glam"
 37. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Rock caffe" (01.11.-15.12.2014.)
 38. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - caffe bar "Rock caffe" (15.01.-31.03.2015.)
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o prijenosu Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dokapitalizaciji društva Fratarski d.o.o. Pula
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 43. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o osudi svakog oblika diskriminacije
 44. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvih devet mjeseci 2014. godine
 45. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec listopad 2014. godine