Doneseni akti od 21. kolovoza do 03. rujna 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 21. kolovoza do 03. rujna 2014. godine 1. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kolektora sanitarnih otpadnih voda u korist Pragrande d.o.o. - Santorijeva ulica
 2. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u korist Pragrande d.o.o. - Bačić prilaz
 3. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u korist Pragrande d.o.o. - od prekidnog okna CS Marina do CS Vidikovac - Faza 1
 4. Odluka o sklapanju ugovora o služnosti radi rekonstrukcije i održavanje srednjetlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina naselja Fižela - Plinara d.o.o. Pula
 5. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja elektroenergetske infrastrukture za TS Monte Turko - Mornarica i TS Komunal Sjever
 6. Odluka o kupnji zemljišta radi izgradnje Grubišine ulice - MO Veli Vrh
 7. Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č.zgr. 3899 k.o. Pula u korist Hrvatske elektroprivrede d.d.
 8. Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č. 1760/4 k.o. Pula u korist Hrvatske elektroprivrede d.d.
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 10. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg na mostu br. 2
 11. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Voltićeva br.1
 12. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa:372-01/14-01/148;Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-2 od dana 10. travnja 2014. godine
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Ines Škuflić Horvat
 14. Odluka o osnivanju Povjerenstva za evaluaciju pristiglih prijedloga uređenja kupališta Valkane i Stoja
 15. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan posebnih dijelova zgrade El.br. 08/2006 i za potpisivanje Ugovora sa Izjavom o promjeni opisa posebnih dijelova i povezivanju suvlasničkih dijelova sa vlasništvom posebnih dijelova zgrade i uspostavi etažnog vlasništva na nekretnini k.č.zgr. 808/1 k.o. Pula, stambena zgrada u Puli, Keršovanijeva ulica 35
 16. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor u vlasništvu Grada Pule - t.o. "Lina" Pula
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u postupku priznavanja nužnih i korisnih ulaganja u poslovni prostor u vlasništvu Grada Pule - Amo dizajn JJ d.o.o. Pula
 18. Zaključak o neprihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja i Nacrt dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom čulijano Rakovac, vl. obrta "Herz-Games-Club" Pula
 19. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija "Dimensions i Outlook Festival" (utvrda Punta Christo)
 20. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija "Dimensions i Outlook Festival" (lučica Štinjan, Hidrobaza, autokamp "Brioni")
 21. Zaključak o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima smještenim u Starom gradu povodom otvaranja Dimensions i Outlook festivala
 22. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula - Pola za 2014. godinu (Br.2.)
 23. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu Bistro "Corinne" Pula
 24. Pravilnik za određivanje prijedloga imena ulica i trgova i za postavljaje spomenika na području Grada Pule
 25. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2014. godine