Doneseni akti od 20. do 27. veljače 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 20. do 27. veljače 2014. godine 1. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2014. godinu
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2014. godinu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 5. Odluka o osnivanju Povjerenstva za programe u prostorima kulturno-povijesnih spomenika
 6. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Šarčević Pero
 7. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Općinsko državno odvjetništvo u Puli
 8. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb
 9. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Gundulićeva br. 23 - Centar za pomoć i njegu Pula
 10. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 58 - Udruga "Ekop - Istra"
 11. Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o kupoprodaji - Zdenka i Davor Karlić
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 13. Odluka o prilagodbi građevine OŠ Stoja osobama s invaliditetom
 14. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za obilježavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata 1914. - 1918.
 15. Zaključak o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina
 16. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni usluge javne odvodnje
 17. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika Borovo d.d. Vukovar
 18. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Visoki jablan d.o.o. Pula
 19. Zaključak o prihvatu prijedloga sporazuma - JU Dječji vrtić Pula
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za stjecanje udjela u kapitalu društva Uljanik marina d.o.o. Pula
 21. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu "Old city bar"
 22. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu "Redicool"
 23. Rješenje o imenovanju predstavnika uprave za kvalitetu prema normi ISO 9001:2008