Doneseni akti od 26. rujna do 11. listopada 2013. godine

U  ponedjeljak, 14. listopada 2013. godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 26. rujna. do 11. listopada 2013. godine 1. Odluka o postavljanju spomen ploče Tomasu Poropatu
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 3. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora - Dejhalla Cecilija
 4. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trinajstićeva br.16 - Skijaški klub Pula
 5. Odluka o dodjeli zamjenskog stana - Jurak Anđa
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule
 7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluga obavljanja dimnjačarskih poslova društva Pula Herculanea d.o.o. Pula
 8. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik društva Monte Giro d.o.o. Pula
 9. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog rekonstruiranja dužnika Pavelić Mladena, vl. trgovačkog obrta MAS-P
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Grgorinić Loredana
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture radi uređenja pristupne ceste - VIP GAS d.o.o. Pula
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Nekretnine Šestar d.o.o. Pula
 13. Zaključak o uklanjanju urbane opreme
 14. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (MUP, Porečka i Pulska biskupija)
 15. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu Bistro "Corinne"
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014.