Doneseni akti od 18. srpnja do 01. kolovoza 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 18. srpnja do 01. kolovoza 2013. godine 1. Zaključak o utvrđivanju nacrta Kulturne strategije Grada Pule 2014.-2020. i provođenju javne rasprave
 2. Odluka o sklapanju ugovora o uporabi poslovnog prostora - Kandlerova ulica br.5
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 58 - Sigurna kuća Istra
 4. Odluka o davanju suglasnosti Plinari d.o.o. za davanje nekretnina u podzakup
 5. Odluka o sklapanju kupoprodajnog ugovora - Damianich Dario
 6. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za predstečajne nagodbe
 7. Zaključak o prihvaćanju plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Namjenska proizvodnja d.o.o. Pula
 8. Zaključak o prihvaćanju plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Elan trgovina, ugostiteljstvo i turizam d.o.o. Pula
 9. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija - Hotel "Amfiteatar" (19. i 20. srpnja 2013.)
 10. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija - Hotel "Amfiteatar" (26. i 27. srpnja 2013.)
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija - Hotel "Amfiteatar" (02. i 03. kolovoza 2013.)
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije u svrhu obilježavanja Dana MO Busoler (27.-28. srpnja 2013.)
 13. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije u svrhu obilježavanja Dana MO Valdebek (03.-04. kolovoza 2013.)
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kupnji dijela k.č. 2381/2 k.o. Pula
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Valkane u Puli
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2012. godinu Pulskog centra za poduzetništvo
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za 2012. godinu NK Istra 1961 š.d.d.
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pula-Pola