Doneseni akti od 11. prosinca do 23. prosinca 2013. godine

U petak, 27. prosinca 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 11. prosinca do 23. prosinca 2013. godine 1. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2013/2014.
 2. Odluka o imenovanju koordinatora projekta implementacije projekta YOUTH ADRINET
 3. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 19. prosinca 2013. godine
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o kupoprodaji nekretnina od 23. prosinca 2013. godine
 5. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 6. Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade 10
 7. Odluka o sklapanju nagodbe - Ladonja d.o.o.
 8. Odluka o dodjeli sredstava temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 9. Odluka o sklapanju nagodbe - Lenox d.o.o.
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Ur.broj:309-2-1/13 i Ur.broj:309-2-2/13 od 12. prosinca 2013. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Ur.broj:327/13 od 19. prosinca 2013. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 12. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove "Pula Sport" Ur.broj:309-4/13 od 12. prosinca 2013. godine
 13. Zaključak o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima u Gradu Puli - Doček Nove 2014. godine
 14. Zaključak o davanju suglasnosti za uknjižbu prava zaloga na pravu građenja osnovanom na k.č. 1641/1, k.č. 1638/3, k.č. 1639/11 i k.č. 1638/15, sve k.o. Pula - Ribarska zadruga Lanterna
 15. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Deprato Lorena i Kostešić Milka
 16. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Jakopič Ljiljana
 17. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2013. godinu (Br.3.)
 18. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Pula-Pola
 19. Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Pula-Pola i njihovih zamjenika
 20. Rješenje o prihvaćanju zahtjeva za otpis zateznih kamata - Papić Vesna