Doneseni akti od 07. lipnja do 20. lipnja 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 07. lipnja do 20. lipnja 2013. godine 1. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) na području grada Pule u 2013. godini
 2. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu na uporabu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova 5
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 14
 4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta - MO Kaštanjer
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekta
 7. Odluka o postavljanju postolja s poprsjima u Titovom parku u Puli
 8. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i Modo d.o.o.
 9. Odluka o sklapanju načelne nagodbe između Grada Pule i Dilutus d.o.o.
 10. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnih prostora Grada Pule
 11. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 12. Odluka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Pula Sport" Ur.broj:128-3/13 od 06. lipnja 2013. godine
 13. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Baškim Haliti
 14. Odluka o spajanju poslovnih prostora u Puli, Scalierova br.4 i Scalierova br.6, te dopuni djelatnosti u poslovnom prostoru u Puli, Scalierova br.6
 15. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u Švalbinoj ulici i u dijelu Dobriline ulice Pula
 16. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice Riva i u Flaciusovoj ulici u Puli
 17. Zaključak o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2013
 18. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelja Valkana, Studentski zbor Sveučilišta "Jurja Dobrile" u Puli)
 19. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Monteparadiso, t.d. Suruzo d.o.o., Udruga prijatelja obalne utvrde Punta Christo Štinjan, JU Pula Film Festival, TZ Pula)
 20. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (manifestacije Student days i Koncert zabavne glazbe i sportske aktivnosti članova i simpatizera Udruge prijatelja Valkana)
 21. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel "Amfiteatar" (08.06.)
 22. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel "Amfiteatar" (22.06.)
 23. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - Bistro "Corinne"
 24. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Samardžija Tatjana
 25. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Vlado Miljavac i dr.
 26. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Ana i Božo Vukanović
 27. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja t.d. Pula Parking d.o.o.Pula
 28. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2013. godinu (Br.1.)
 29. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2013. godinu
 30. Zaključak o potvrđivanju zapovjednika vatrogasnih postrojbi Područne vatrogasne zajednice Pula
 31. Zaključak o potvrđivanju zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Područne vatrogasne zajednice Pula
 32. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2013. godine
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanja Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu:
  a)      Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
  b)      Predškolske ustanove/Istituzione prescolare Rin Tin Tin Grad Pula/Città 
           di Pola
  c)      Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
  d)    JU Pula Film Festival - Pula
  e)      Gradske knjižnice i čitaonice Pula
  f)       JU Pučko otvoreno učilište Pula
  g)      JU Pula Sport - Pula
  h)     Saveza sportova Grada Pule
  i)        Zajednice tehničke kulture Pula
  j)       Javne vatrogasne postorjbe Pula
Akti gradonačelnika 2013.