Doneseni akti od 01. srpnja do 17. srpnja 2013. godine

U četvrtak, 18. srpnja 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 01. srpnja do 17. srpnja 2013. godine 1. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih na području grada Pule
 3. Izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule
 4. Odluka o uvođenju stalnih javnih parkirališta sa naplatom
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju privremenih javnih parkirališta sa naplatom
 6. Odluka o formiranju građevne čestice i osnivanju prava građenja - Ribarska zadruga Lanterna
 7. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Jukopila Luciano
 8. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - čukić-Obradović Vaso
 9. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Smoković Anđela
 10. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, 43. istarske divizije br.15 - Udruga za zaštitu životinja "Ruka šapi"
 11. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Riva br.4 - Novinsko-izdavačka ustanova Edit, Rijeka
 12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br.30 - Udruga civilnih invalida rata Istarske županije
 13. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa Varteksom d.d. Varaždin uspostavljenih zaključkom SO Pula broj:01-780/1-1982. od 12. srpnja 1982. godine
 14. Odluka o sklapanju nagodbe - Ljiljana Celić
 15. Odluka o sklapanju nagodbe - Simeunović Livija i Johan Hipp
 16. Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade 8 - Žuti octopus d.o.o. Pula
 17. Odluka o sklapanju kupoprodajnog ugovora - Vlado Šivak i Nadica Delić
 18. Odluka o sklapanju kupoprodajnog ugovora - Primo Burić
 19. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva - Edin Saracevic
 20. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule Klasa:372-01/13-01/178;Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-5 od dana 19. lipnja 2013. godine (Poropat, Del Bianco)
 21. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule Klasa:372-01/13-01/178;Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-5 od dana 19. lipnja 2013. godine (Tomić)
 22. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o. Pula
 23. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na dopunu Cjenika društva Monte Giro d.o.o. Pula
 24. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (03. srpnja 2013.)
 25. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (12. i 13. srpnja 2013.)
 26. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelja obalne utvrde Punta Christo Štinjan, obrt Karlito)
 27. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (MO Štinjan, Busoler, Valdebek, III. memorijalni turnir "Milan Ilić", Susret motociklista "Croatia bike week", Sajam starina, Humanitarna udruga "Dobro srce")
 28. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - bistro "Corinne"
 29. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskog objekta - beach bar "Pomidor"
 30. Zaključak o dodjeli potpora radi sufinanciranja dijela troškova obrazovanja - Udruga pčelara "Lipa"
 31. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
 32. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2013. godine
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvještaja o poslovanju za 2012. godinu trgovačkih društava:
  a)      Kaštijun d.o.o. Pula
  b)     Plinara d.o.o. Pula
  c)      Castrum Pula 97
  d)     Luka Pula d.o.o. Pula
  e)      Pula parking d.o.o. Pula
  f)       Tržnica d.o.o. Pula
  g)      Vodovod Pula d.o.o. Pula
  h)      Pula Herculanea d.o.o. Pula
  i)       Monte Giro d.o.o. Pula
  j)       Pulapromet d.o.o. Pula
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta:
  a)      Osnovne škole - Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
  b)      Osnovne škole Veruda
  c)      Osnovne škole Veli Vrh
  d)      Osnovne škole Kaštanjer
  e)      Osnovne škole Monte Zaro