Doneseni akti od 18. travnja do 27. lipnja 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 18. travnja do 27. svibnja 2013. godine 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2013. godinu
 3. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
 4. Odluka o uporabi poslovnih prostora u objektu Društvenog centra "Rojc" Pula
 5. Odluka o imenovanju članova Koordinacije Društvenog centra "Rojc" Pula
 6. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg na mostu br.2 - Društvo distrofičara Istre
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10 - Judo klub "Pulafit" Pula
 8. Odluka o davanju zemljišta na uporabu Udruzi Ruka šapi
 9. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o uspostavi sustava selektivnog prikupljanja otpada na području grada Pule
 10. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Marušić Tamara
 11. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Šarić nekretnine d.o.o.
 12. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Cesar Samoel
 13. Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Pula - Pola (SEAP)
 14. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga "Razvoj", Open air discotheque Pula 2013, Istarski motociklistički klub "Twin horn", Turistička zajednica Grada Pule, Udruga mladih "Stari Grad", Udruga Prijatelja obalne utvrde Punta Christo Štinja, Udruga za promicanje glazbene kulture, umjetnosti i slobode izražavanja Seasplash, MO Kaštanjer, MO Nova Veruda)
 15. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Otvaranje završnice Sveučilišnog sportskog prvenstva RH, Roštiljada Narodnog radija, Davor Valčić)
 16. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja koncerta Night Expressa za sve maturante grada Pule 2013. godine
 17. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel "Amfiteatar"
 18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2012. godinu
 19. Izmjene i dopune Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti - provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Pule za period od 2011.-2013. godine
 20. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu Bistro "Corinne" - travanj 2013.
 21. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu Bistro "Corinne" - svibanj 2013.
 22. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu Caffe bar - restoran "Mozart"
 23. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu  Restoranu Tomaso 1976
 24. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2013. godinu (OŠ Veruda, Vidikovac, Centar i Tone Peruška)
 25. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Pule za 2013. godinu
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2012. godinu
 28. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2013. godine
 29. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom tromjesečju 2013. godine