Doneseni akti od 18. siječnja do 06. veljače 2013.

U četvrtak, 07. veljače 2013. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 18. siječnja do 06. veljače 2013. godine 1. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Carrarina br. 4 - Udruga "Mate Parlov"
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 3. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2013. godinu
 4. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja tlačnog cjevovoda Valtura/mini-akumulacija Bakranjše do pulskog bunara Jadreški
 5. Odluka o davanju na uporabu tunelskog skloništa br.25
 6. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 7. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu dodjele grobnih mjesta
 8. Zaključak o davanju suglasnosti za promjenu veličine suvlasničkog udjela Grada Pule zgrade u Puli, Flanatička 33, sagrađene na k.č.zgr. 1143/1 i k.č.zgr. 1143/2 k.o.Pula
 9. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje za 2013. godinu
 10. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Ulice sv. Teodora u Puli
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovor o financiranju izgradnje ogranka vodovodne mreže - Oroz Jedinko i dr.
 12. Zaključak o odobravanju povrata uplaćenih sredstava - Ugussi Romano
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Neapolis d.o.o.
 14. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Maremonti Istra d.o.o.
 15. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2012. godini
 16. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova radne grupe za izradu Strategije gospodarskog razvoja grada Pule
 17. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu - Caffe bar "Kunstkafe"
 18. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2012. godine
 19. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2012. godine