Doneseni akti od 07. veljače do 28. veljače 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 07. veljače do 28. veljače 2013. godine  1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina
  2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
  3. Odluka o raspisivanju natječaja o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
  4. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
  6. Odluka o davanju suglasnosti za postavljanje spomen ploče na gradskom groblju Monte Ghiro u Puli
  7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Krmpotićeva br. 2 (Društvo distrofičara Istre)
  8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Prolaz Svetog Nikole br. 6 (Udruga paraplegičara i tetraplegičara IŽ)
  9. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 2 (Centar za socijalnu skrb Pula-Pola)
  10. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Radićeva br. 8 (Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre)
  11. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 (Hrvatski laburisti - Stranka rada)
  12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Mutvoranska br. 3 (Naš san njihov osmijeh)
  13. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa - Pulapromet d.o.o. Pula
  14. Odluka o davanju suglasnosti za uvođenje linije panoramskog autobusa
  15. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Nevenka Kontošić
  16. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Snježana Grgurev
  17. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području Šišanskog naselja u Puli - Plinara d.o.o. Pula
  18. Odluka o dozvoli davanja u podzakup dijela nekretnine u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja parkirnih mjesta
  19. Zaključak o davanju suglasnosti na financiranje izgradnje komunalne infrastrukture - Lenox d.o.o.
  20. Zaključak o davanju suglasnosti na financiranje izgradnje komunalne infrastrukture - Čubrilo, Dujaković i dr.
  21. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa na dijelu Vitezićeve ulice u Puli
  22. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju radnog tima za provedbu projekta uređenja gradske Rive u Puli
  23. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2013. godine
  24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Strategije gospodarskog razvoja Grada Pule
  25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2012. godini