Doneseni akti od 01. siječnja do 17. siječnja 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 01. do 17. siječnja 2013. godine 1. Odluka o davanju nekretnina na uporabu - Košarkaški klub Stoja
 2. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1968/30 k.o. Pula
 3. Odluka o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva - Alagić Jasminka
 4. Odluka o osnivanju tima EE (energetske efikasnosti) Grada Pule
 5. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule Klasa:372-01/11-01/103;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od dana 28. travnja 2011. godine - Sejdić Ismet
 6. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule Klasa:372-01/12-01/346;Urbroj:2168/01-04-03-02-0411-12-2 od dana 04. listopada 2012. godine - Marion Bruna
 7. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Peršić Kristijan
 8. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Razzi Dino
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Galija d.o.o. Pula
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Obrt Florami
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namjenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2012. godinu
 12. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena caffe baru "Glam"
 13. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godine