Doneseni akti od 01. ožujka do 14. ožujka 2013. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 01. do 14. ožujka 2013. godine 1. Odluka o uporabi tvrđave "Fort Verudela" u Puli - Morski obrazovni centar Pula
 2. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade 10 - Politička stranka "Ladonja"
 3. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br.11 - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pula
 4. Odluka o raspisivanju natječaj za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, portretiranje i tetoviranje
 5. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br. 22
 6. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - čukić-Obradović Snežana
 7. Odluka o sklapanju ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Meguschar Aurora
 8. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Beotić Manda
 9. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 18 - Felicijan Amalija
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
 13. Odluka o kupnji k.č. 2620/7 k.o. Pula
 14. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području naselja Valmade u Puli
 15. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije i održavanja postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području naselja Sisplac u Puli
 16. Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2013.", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području grada Pule za 2012. godinu
 18. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Valvazorova br 2 u Puli
 19. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije - Siconi Frederic Ivan
 20. Zaključak o potvrđivanju Programa ljetnih glazbeno-scenskih progama u Amfiteatru za 2013. godinu
 21. Zaključak o davanju suglasnosti za promjenu namjene zajedničkih prostorija u prizemlju, 1. i 7. katu stambene zgrade u Puli, Divkovićeva 3
 22. Rješenje o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu - Caffe bar "Fiorin"
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik TESU d.d.
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 25. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu