Doneseni akti od 30. prosinca 2011. godine do 12. siječnja 2012. godine