Doneseni akti od 30. kolovoza do 13. rujna 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 30. kolovoza do 13. rujna 2012. godine 1. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Dobricheva br.32 i poslovnog prostora u Puli, Zadarska br. 10 - Udruga "Institut"
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2012. godinu
 4. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja SN priključka za TS Valvidal, TS 10(20)/0,4 Kv Valvidal i pripadajuće niskonaponske mreže
 5. Odluka o uvođenju  pomoćnih privremenih javnih parkirališta sa naplatom za vrijeme održavanja manifestacije Arena Ice Fever - Pula MMXII
 6. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u Beach baru Pacino za vrijeme održavanja Outlook-Dimension festivala (03.09.-10.09.2012.)
 7. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja "Dimensions festivala" u Štinjanu (06.09.-10.09.2012.)
 8. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom održavanja glazbene manifestacije - nastupa DJ-a u Zeppelin beach baru (07.09.-09.09.2012.)
 9. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel Amfiteatar (14.09. - 16.09.2012.)
 10. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
 11. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 13. Zaključak o izmjenama Zaključka o imenovanju članova kulturnih vijeća Grada Pule
 14. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2012. godine