Doneseni akti od 29. ožujka do 11. travnja 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 29. ožujka do 11. travnja 2012. godine 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prijevozu
 2. Dopuna Programa mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Pule za period 2011-2013. godine
 3. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe - Marko Uljančić
 4. Odluka o raskidu Ugovora o korištenju stana - Zrinščak, Brljafa
 5. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Vehid Duraković
 6. Odluka o stupanju prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora, dopuni djelatnosti i zaključivanju anexa Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Jačmenjak Mirjana
 7. Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa II. Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Ušić Igor
 8. Odluka o uvođenju privremenih javnih parkirališta sa naplatom
 9. Rješenje o imenovanju Komisije za otvaranje ponuda za koncesiju na kupalištu Valkane
 10. Rješenje o imenovanju Komisije za otvaranje ponuda za koncesiju na kupalištu Stoja
 11. Zaključak o utvrđivanju istovjetnosti Detaljnog plana uređenja "ICI Istra cement International" u digitalnom obliku sa izvornim planom u analognom obliku
 12. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje vodovodne mreže - Jozičić nekretnine d.o.o. Pula
 13. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Vidikovac br. 7 u Puli
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Zapovjedištva civilne zaštite Grada Pule