Doneseni akti od 24. veljače do 08. ožujka 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 24. veljače do 08. ožujka 2012. godine 1. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora na lokaciji u Puli, Giardini 1
 2. Odluka o kupnji zemljišta - Ivanka Gampper, Zlata Blagajčević i Robert Jarec
 3. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja NN priključka - groblje Štinjan
 4. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana - Mujkanović Hatema
 5. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa:372-01/11-01/224;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od dana 08.09.2011. godine
 6. Odluka o sklapanju kupoprodajnog ugovora - Glavina Ana, Glavina Klaudio i Celich Vittorio
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Radićeva br. 20
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 14
 9. Odluka o uspostavljanju privremenog upravljanja na nekretnini k.č.br.zgr.493/4 k.o. Pula
 10. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje na sustav javne odvodnje - Luka Pula d.o.o. Pula
 11. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa na Trgu na mostu u Puli
 12. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prijevozu u Gradu Pula-Pola
 13. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku MAKSIM JET d.o.o. - za ulaganje - izvođenje radova sanacije pročelja poslovnog prostora u Puli, Mletačka br. 8
 14. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku MAKSIM JET d.o.o. - za ulaganje - izvođenje radova sanacije pročelja poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.10
 15. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Quality d.o.o. - za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 27
 16. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Župa Krista Spasitelja
 17. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga
 18. Zaključak o odobrenju povrata uplaćene pričuve
 19. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelja Valkana)
 20. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu "Old Friends Club"
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2011. godini
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za razdoblje 2012.-2014 godine