Doneseni akti od 21. lipnja do 04. srpnja 2012.

U četvrtak, 05. srpnja 2012. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 21. lipnja do 04. srpnja 2012. godine1.      Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, smanjenje iznosa zakupa poslovnog prostora i dodjeli bespovratnih potpora
2.      Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
3.      Odluka o dopuni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2012. godini "1.000.000,00+"
4.      Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Opalić Milka
5.      Odluku o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko pravne poslove, u predmetu Klasa:UP/I-943-04/11-01/91
6.      Odluka o kupnji zemljišta - Factor projekt d.o.o.
7.      Odluka o davanju skloništa br. 36 u Puli, na lokaciji Krležina ulica, na uporabu u miru
8.      Odluka o postavljanju brončanog reljefa s likom Sv. Tome
9.      Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za programe u prostorima kulturno-povijesnih spomenika
10.  Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Sv. Mihovila br. 2
11.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Istarski motoristički klub "Twin Horn"
12.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - OMNI d.o.o.
13.  Zaključak o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena u razdoblju 14. do 29. srpnja 2012. godine
14.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije ARUBA ROCK LATINO LJETO 2012 - 27.-30. lipnja 2012. godine
15.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije ARUBA ROCK LATINO LJETO 2012 - 04.-07. srpnja 2012. godine
16.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Nogometnog kluba ISTRA 1961 š.d.d. Pula za 2011. godinu