Doneseni akti od 20. siječnja do 25. siječnja 2012. godine

U četvrtak, 26. siječnja 2012. godine s početkom u  11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 20. do 25. siječnja 2012. godine1.      Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2012. godinu
2.      Odluka o davanju u najam stana - Udovičić Walter
3.      Odluka o imenovanju koordinatora
4.      Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora, Klasa:372-01/11-01/31
5.     Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora
6.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o socijalne skrbi
7.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju smjernica -područje Lungo mare
8.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
9.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Pula
10.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju prethodne nagodbe i ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta - SBE Rijeka d.o.o.
11.  Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2011. godine
12.  Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje 01.10.. do 31.12.2011. godine