Doneseni akti od 19. srpnja do 02. kolovoza 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 19. srpnja do 02. kolovoza 2012. godine 1. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 2. Odluka o davanju dijela skloništa civilne zaštite u Puli, na lokaciji u Palladiovoj ulici 19, na uporabu
 3. Odluku o izdavanju tabularne isprave - Obreza Slobodan
 4. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora, Klasa:372-01/12-01/243;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-12-2 od dana 12.07.2012. godine
 5. Zaključak o usvajanju Mišljenja Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području grada Pule
 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 9. Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture između Grada Pula i t.d. Sportski centar Tivoli d.o.o. Pula
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Zajednički obrt "Pekara Concettino"
 11. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (MO Valdebek, MO Busoler, Pulska noć-ulicama našeg grada)
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom organiziranja nastupa DJ u Zeppelin Beach&Loung baru (26.-29. srpnja 2012.)
 13. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije "Valkane summer beach festival" (27.-30. srpnja 2012.)
 14. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije "Viva La Pola! 2012" (10.-12. kolovoza 2012. godine)
 15. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije "Hard core punk festival Monte paradiso" (01.-02.kolovoza 2012. godine)
 16. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom organiziranja nastupa DJ u Zeppelin Beach&Loung baru (02.-05. kolovoza 2012.)
 17. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije u svrhu obilježavanja Dana MO Busoler
 18. Zaključak o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pula
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu osnivačkih prava - Dječji vrtić "Bubamara" Ližnjan, područno odjeljenje Šišan
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
 21. Zaključak o usvajanju Izvješća o informaciji o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2012. godine