Doneseni akti od 17. kolovoza do 29. kolovoza 2012. godine

U četvrtak, 30. kolovoza 2012. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 17. kolovoza do 29. kolovoza 2012. godine1.      Odluka o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
2.      Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi proširenja i održavanja NN mreže u naselju Valmade Pula
3.      Odluka o davanju na uporabu zemljišta - Udruge Seasplash i prijatelji obalne utvrde Punta Christo
4.      Odluka o uvođenju privremenog parkirališta za potrebe održavanja manifestacija Outlook 2012. i Dimensions festival
5.     Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2012. godinu
6.      Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Kinološko društvo Pula, Udurga Seasplash, Udruga prijatelji obalne utvrde Punto Christo, PR-Event Sport d.o.o. Zagreb)
7.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom održavanja glazbene manifestacije nastupa DJ-a u ZEPPELIN beach baru (23.-26.08.2012.)
8.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (Hotel Amfiteatar 17.-18.08.2012.)
9.      Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - DJ nastup, uz otvorenje izložbe "DK-paralelno ništavilo" u MMC Luka (24.08-25.08.2012..)
10.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja "Outlook festivala" (30.08.-03.09.2012.)
11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom održavanja glazbene manifestacije nastupa DJ-a u ZEPPELIN beach baru (30.08.-02.09.2012.)
12.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije Aruba rok latino ljeto 2012 (29.08.-01.09.2012.)
13.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije Aruba rok latino ljeto 2012 (05.09.-08.09.2012.)
14.  Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - Pula, Giardini 1
15.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - naselja Fojbon
16.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Koštroman Jozo
17. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa: 372-01/12-01/243, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0387-12-2 od dana 12.07.2012. godine
18.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Rizzijeva br. 4 u Puli
19.   Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Uskočka br.18 u Puli
20.  Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Nobileova ulica br.3 - Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula
21.  Zaključak o prihvatu prijedloga sporazuma - Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Pula