Doneseni akti od 12. travnja do 24. travnja 2012. godine

U srijedu, 25. travnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 12. do 24. travnja 2012. godine

  

 1. Odluka o davanju na korištenje javnog tunelskog skloništa br.12 - Povijesni muzej Istre-Museo storico dell´ Istria
 2. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Urbroj:63/12 od 16. ožujka 2012. godine Javne ustanove Pula Sport
 3. Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Ćosić Kristina
 4. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju privremenih javnih parkirališta sa naplatom
 6. Zaključak o uvođenju nove organizacije prometa na području koje čine Ulica Castropola, Gradinski uspon, Uspon na kaštel, Uspon sv. Stjepana i Trg Portarata kbr. 2 u Puli
 7. Izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranje, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule za 2011. godinu
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključke Povjerenstva za programe u prostorima kulturno-povijesnih spomenika
 10. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruge "Razvoj", Ideja lux, Merlin, Turistička zajednica Grada Pule, Ugostiteljski obrt Rock Caffe)
 11. Rješenje o razrješenju i imenovanju voditelja (menadžera) sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2011. godinu
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell´infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2012. godine
 18. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2012. godine