Doneseni akti od 10. svibnja do 23. svibnja 2012.

U četvrtak, 24. svibnja 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 10. do 23. svibnja 2012. godine 1.      Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće
2.      Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - Kaučić Paola
3.      Odluka o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe stambenih građevina iz programa POS-a na lokaciji Šijana
4.      Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora - Pula, Giardini 1
5.      Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje fekalne kanalizacije dijela Ulice Valmade
6.      Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje ogranka vodovodne mreže dijela Ulice Valmade
7.      Zaključak o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2012. godine
8.     Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usklađenju Plana zaštite od požara za Grad Pulu
9.      Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Pula Sport za 2011. godinu
10.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2011. godinu
11.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zajednice tehničke kulture Pula za 2011. godinu
12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2011. godinu
13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2011. godinu
14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula za 2011. godinu
15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola za 2011. godinu
16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2011. godinu
17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2011. godinu
18.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
19.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
20.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morske plaže na kupalištu Stoja u Puli
21.  Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Krležina br. 24 u Puli
22.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Hotel "Amfiteatar"
23.  Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelja obalne utvrde Punta Christo Štinjan, David činić, MO Kaštanjer, Istarski motociklistički klub "Twin Horn", Turistička zajednica Grada Pule)
24.   Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2012. godinu (br.1.)
25.  Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Pule za 2012. godinu
26. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2012. godine