Doneseni akti od 09. ožujka do 14. ožujka 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 09.  ožujka do 14. ožujka 2012. godine 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 2. Odluka o davanju zemljišta na uporabu Golf klubu Pula
 3. Odluka o sklapanju prethodne nagodbe između Grada Pule i Loredane Grgorinić
 4. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - obrt Vrdoljak nakit
 5. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - trgovački obrt Le Mode
 6. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule - Nikola Pletikos
 7. Zaključak o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi djelatnosti na području grada Pule - Anđelo Drandić
 8. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija - Valkane summer beach festival
 9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2012. godini - "1.000.000,00+"
 10. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2012. godine
 11. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2012. godine
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnsoti na provođenje postupka izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom i tehničkom reambulacijom