Doneseni akti od 03. kolovoza do 16. kolovoza 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 03. do 16. kolovoza 2012. godine 1. Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog odnosa neplaćenog duga s osnove kamata nastalih do dana stupanja  na snagu Uredbe o kriterijama, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 3. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti i ugovora o pravu građenja radi izgradnje i održavanja SN priključka za TS Amfiteatar i TS 10(20)/0,4 kV Amfiteatar
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriteririjma za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 7. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije u svrhu obilježavanja Dana MO Valdebek, 11.08.2012
 8. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja kulturno glazbene manifestacije na Velom Vrhu, 25.08.2012
 9. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije "Mojito party" na terasi hotela "Amfiteatar", 10-11.08.2012
 10. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom održavanja glazbene manifestacije nastupa DJ-a u Zeppelin Beach&Loung baru, 16-19.08.2012
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke povodom održavanja glazbene manifestacije nastupa DJ-a u Zeppelin Beach&Loung baru, 09-12.08.2012
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije Aruba rock latino ljetno 2012, 08-11.08.2012
 13. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije Aruba rock latino ljetno 2012, 22-25.08.2012
 14. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije Aruba rock latino ljetno 2012, 15-18.08.2012
 15. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - hotel Amfiteatar, 17-18.08.2012
 16. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - Tomić&Co. d.o.o. Zagreb
 17. Prijedlog Odluke o izboru osobe za opskrbu električnom energijom povlaštenog kupca za potrebe obavljanja komunalne djelatnosti javne rasvjete i semafora
 18. Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2012. godine