Doneseni akti od 03. do 16. veljače 2012. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 03. veljače do 16. veljače 2012. godine

 1. Odluka o davanju nekretnina na privremenu uporabu trgovačkom društvu Pula parking d.o.o.
 2. Odluka o davanju dijela skloništa br. 77 u Puli, na lokaciji Osječka 10, na uporabu u miru - Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Pula
 3. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Kovačević Kerol
 4. Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2012" u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
 5. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Peharda Vladimir i Ljubica
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik o visini naknade za novoizgrađene i napuštena grobna mjesta na groblju Monte Ghiro u Puli
 7. Pravilnik za odražavanje programa u utvrdi Fort Bourguignon
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o korištenju zgrade u Radićevoj 22.
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Pule
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta osnovnih škola Vidikovac, Tone Peruška, Monte Zaro, Centar, Šijana, Kaštanjer, Škola za odgoj i obrazovanje, Stoja, Veli Vrh, Giuseppina Martinuzzi i Veruda
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu imovine OŠ Veruda Pula
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu imovine OŠ Šijana Pula
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Šijana
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja brodogradilišne luke "Tehnomont - Pula"