Doneseni akti od 29. travnja do 05. svibnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  29. travnja do 05. svibnja 2011. godine 1. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova zamjene vanjske stolarije na školskoj zgradi OŠ Centar
 2. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije multifunkcionalnog prostora OŠ Kaštanjer
 3. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije instalacija vode i kanalizacije i sanitarnih čvorova Škole za odgoj i obrazovanje
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja na k.č. 1858/5 k.o. Pula u korist PU -IP Rin Tin Tin
 5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o upisu djece u Predškolsku ustanovu Dječji vrtići Pula
 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnostina prijedlog Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac       
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Pulu za 2010. godinu
 9. Izmjene i dopune Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o načinu dodjele grobnih mjesta
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
 12. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Stiglicheva 12
 13. Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju tabularne isprave zgrada u Puli, Kandlerova 46 (Monte d.o.o.)
 14. Odluka o davanju u najam stana - Krivokapić Dean
 15. Odluka o davanju u najam stana - Tafra Tatjana
 16. Zaključak o brisanju s Liste prvenstva za davanje stanova u najam utvrđene za razdoblje od 2009. - 2013. godine (Subotić Radmila)
 17. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture između grada Pule i Puljanka inženjering
 18. Odluka o kupnji zemljišta - Karlo Gregorović, Sanja Castellicchio i Robert Castellicchio
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga izbora člana Nadzornog odbora društva Plinara d.o.o. Pula
 20. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Istarskoj županiji, Službom za imovinsko pravne poslove, u predmetu Klasa: UP/I-943-04/11-01/10