Doneseni akti od 29. rujna do 11. listopada 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 29. rujna do 11. listopada 2011. godine 1. Odluka o projektima i mjerama poticanja pulskog gospodarstva u 2012. godini "1.000.000,00+"
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 3. Odluka o sklapanju ugovora o realizaciji projekta za korištenje sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna Grada Pule namjenjenih sufinanciranju zahvata sanacije i obnove krova stambene zgrade u Puli, Maksimijanova 2/Sergijevaca 18
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Odluka o davanju suglasnosti za održavanje sportske manifestacije na Gradskom stadionu "Aldo Drosina" u Puli
 6. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Martina Lukina isplatom
 7. Odluka o broju dozvola i raspisivanju javnog poziva za podonošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola
 8. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za polaganje posebnog ispita za vozača autotaksi vozila
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Monte d.o.o.
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Elan d.o.o.
 11. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke na terasi Aruba kluba u vrijeme održavanja glazbene manifestacije dana 28.09.2011
 12. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke na parkiralištu iza zgrade Sveučilišta Jurja Dobrile u vrijeme održavanja glazbene manifestacije dana 07.10.2011
 13. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u dvorištu Povijesnog muzeja Istre  u vrijeme održavanja glazbene manifestacije dana 08.10.2011
 14. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području Krležine i Rizzijeve ulice u Puli
 15. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na dijelu naselja Vidikovac i Nova Veruda u Puli
 16. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na dijelu ulica Prekomorskih brigada, Verudela i Veruda u Puli
 17. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi rekonstrukcije postojeće mreže gradskog plina za prihvat prirodnog plina na području naselja Monte Ghiro u  Puli
 18. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture između Grada Pule i Šestar d.o.o. Pula
 19. Odluka o davanju u najam stana u Puli, Rakovčeva br. 11 - Todorović Duško
 20. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Silvana Mezulić
 21. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Radnička br. 5
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 1572/2 k.o. Pula
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 1712 k.o. Pula
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 1111/3 k.o. Pula
 25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Stoje
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 28. Zaključak o davanju mišljenja o amandmanima podnesenim na Prijedlog Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora
 29. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom - Uniline d.o.o.
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula