Doneseni akti od 28. srpnja do 03. kolovoza 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  28. srpnja do 03. kolovoza 2011. godine 1. Odluka o izradi Strategije gospodarskog razvoja grada Pule
 2. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Twin Horn, Marsova soba, Pulska noć-Ulicama našeg grada)
 3. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelji Valkana, Mjesni odbor Monvidal)
 4. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Ljeto u Arubi uz pjesme novog vala
 5. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u caffe baru "Cybercafe" u svrhu organiziranja promocije istarskih vina, rakija i koktela popraćenih karaokama
 6. Odluka  o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2011. godinu
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kandlerova 24
 9. Odluka o davanju u podzakup poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca 32 i Sergijevaca 49 - Istra d.d. Pula
 10. Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa II Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca 33 i De Villeov uspon 2
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Istarski demokratski sabor IDS, Pula, Splitska 3
 12. Odluka o imenovanju glavnog izvođača radova na Školi za odgoj i obrazovanje u Puli
 13. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjednicima i članovima kulturnih vijeća Grada Pule
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja neasfaltiranih i makadamskih površina
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe i hitnih intervencija
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i parcijalnog održavanja istih
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu potraživanja s osnova Poreza na reklame, Poreza na tvrtku ili naziv, Poreza na kuće za odmor i Poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu potraživanja s osnova kazni za nepropisno parkirana vozila
 23. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu potraživanja s osnova internih računa
 24. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o otpisu potraživanja (Pula Herculanea - naknade za izgradnju i sanaciju deponija)
 25. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2011. godine
 26. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.04. do 30.06. 2011. godine