Doneseni akti od 28. siječnja do 10. veljače 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  28. siječnja do 10. veljače 2011. godine 1. Odluka o provođenju mjera naplate dospjelih potraživanja
 2. Odluka o pristupanju Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje LPZ Istarske županije
 3. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli
 4. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji dijela Jeromeline ulice u Puli, uključujući raskrižje sa ulicama Monte Leso i Ulica Ruban (naselje Kapeleri uz Vodnjansku cestu)
 5. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na sanaciji dijela urušenog pomoćnog mola na Kupalištu Valkane
 6. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave električne energije
 7. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasničke dijelove stanova
 8. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom-Uniline d.o.o.
 9. Odluka o prihvatu tabularne isprave-Krstulović Franko
 10. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva-Bilan Adrijano
 11. Zaključak o prihvaćanju Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - provedba obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Pule od 2011. do 2013- godine
 12. Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet gradu 2011", u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Maksić Zoran
 14. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Istarski demokratski sabor IDS za ulaganje-izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Splitska br.3
 15. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec prosinac 2010. godine
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Istočna poslovna zona"
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Max Stoja"
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"