Doneseni akti od 27. listopada do 10. studenoga 2011. godine