Doneseni akti od 25. veljače do 03. ožujka 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  25. veljače do 03. ožujka 2011. godine 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga UPU "Štinjan" za prethodnu raspravu
 2. Odluka o prilagodbi građevine OŠ Kaštanjer za osobe sa invaliditetom
 3. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 6. Odluka o davanju zemljišta na uporabu Odredu izviđača "Istra"
 7. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Stiglicheva br. 7 u Puli
 8. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Spinčićeva br. 1 u Puli
 9. Odluka o otkazu Ugovora o najmu stana - Urbani Dragica
 10. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora - Otočan Toni-Dorijano
 11. Zaključak o imenovanju jedinstvene Komisije za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 13. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje kabelske trase - Opatijska prema Forumu u Puli
 14. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave izvođenja krovopokrivačkih radova
 15. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji parkirališta na Monte Zaru u Puli - "parkiralište Karlo Rojc sjever"
 16. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave usluge najma računala i računalne opreme
 17. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave usluge najma osobnih automobila za službene potrebe Grada Pule
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni i izmjenama Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule