Doneseni akti od 23. prosinca do 29. prosinca 2011. godine

U petak, 30. prosinca 2011. godine s početkom u 11,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 23. do 29. prosinca 2011. godine1.     Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2011/2012.
2.      Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
3.      Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora
4.      Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge osiguranja
5.      Odluka o davanju suglasnosti na odluku o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj:362/11 od 16. prosinca 2011. godine Javne ustanove "Pula Sport"
6.      Odluka o kriterijima za korištenje javnih površina
7.      Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
8.     Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Mutilska br. 44 - Humanitarna udruga "Naš san njihov osmjeh"
9.      Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice između Grada Pule i Miško d.o.o. isplatom
10.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Senad Bošković
11.  Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Vlatex d.o.o. Pula
12.  Zaključak o provedbi nespornog iznosa priznatih ulaganja na ime nužnih i korisnih radova izvedenih u poslovnom prostoru u Puli, Flanatička br. 15 - Barešić-Čavalić d.o.o. Pula
13.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namjenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2011. godinu
14.  Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika