Doneseni akti od 17. ožujka do 24. ožujka 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  17. ožujka do 24. ožujka 2011. godine 1. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2011. godini
 2. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule u 2011. godini
 3. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule u 2011. godini
 4. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Odluke Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje "Počasni građanin Grada Pule" u 2011. godini
 5. Odluka o davanju na korištenje javnog tunelskog skloništa br.12
 6. Odluka o prihvaćanju Memoranduma o suradnji između gradova i udruženja nacionalnih manjina Banja Luke i Pule
 7. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule za 2011. godinu
 8. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Štele Lenka
 9. Odluka o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula
 10. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže unutar naselja Veruda i Kaštanjer u Puli
 11. Odluka o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula
 12. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije - TS 10(20)/04 kV Monte Lešo do TS 10(20)/04 kV Galižanski odvojak
 13. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske kanalizacije - TS 10(20)/04 kV Karlićeva do TS 10(20)/04 kV Kraška
 14. Odluka o odobrenju uporabe zastave Grada Pule
 15. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora, odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule, Klasa:372-01/10-01/325;Urbroj:2168/01-04-03-02-0378-10-2 od dana 22. prosinca 2010. godine
 16. Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga Merlin, Turistička zajednica Grada Pule, Udruga Razvoj, SAKUD, Adria expo)
 17. Zaključak o prihvatu nagodbe - Krasnići Antonine
 18. Zaključak o prihvatu nagodbe - Krasnići Antonine
 19. Odluka o određivanju kontakt osobe za koordinaciju u okviru Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2011. godini
 20. Rješenje o odobrenju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu u Domu hrvatskih branitelja u Puli
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje
 23. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 24. Izvješće o korištenju proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2011. godine