Doneseni akti od 15. travnja do 28. travnja 2011. godine

U petak, 29. travnja 2011. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  15. do 28. travnja 2011. godine 1. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru Ur.broj:103/11 od 15. ožujka 2011. godine JU "Pula Sport"
 2. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave radova na preoblikovanju postojećih u kružna raskrižja duž ulice Prekomorskih brigada u Puli
 3. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Grada Graza br.4 u Puli
 4. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu otkupa zemljišta k.č. br. 1234/10 i k.č.br. 1234/13 obje k.o. Pula
 5. Odluka o sklapanju nagodbe - Goran Gordić
 6. Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2011. godinu
 7. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga barmena, Hrvatska gospodarska komora, Turistička zajednica grada Pule)
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencija JVP Pula za razdoblje od 01.01. do 31.03.2011. godine
 9. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvo tromjesečje 2011. godine
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - MODO d.o.o.
 12. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 13. Odluka o dopuni djelatnosti u poslovnom prostoru JU Pula Film Festivala
 14. Odluka o prihvaćanju tekst "Sporazuma gradonačelnika" u okviru Programa "Inteligentna energija u Europi"
 15. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje, te prodaju sladoleda i pića i sl.
 16. Odluka o imenovanju članova za provođenje upisa u dječje vrtiće
 17.