Doneseni akti od 13. siječnja do 19. siječnja 2011. godine

U četvrtak, 20. siječnja 2011. godine s početkom u  11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  13. siječnja 2011. godine do 19. siječnja 2011. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pristupanju Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju inicijative za pristupanje Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
 3. Odluka o početku postupka javne nabave za provedbu Natječaja za izradu idejnog urbanističkog rješenja uređenja gradske Rive u Puli
 4. Odluka o imenovanju tima za objedinjavanje usluga trgovačkih društava Grada Pule na jedinstvenom računu
 5. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora odnosno Ugovora o uporabi poslovnog prostora Grada Pule, Klasa: 372-01/10-01/325, Urbroj: 2168/01-04-03-02-0387-10-2 od dana 22. prosinca 2010. godine
 6. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Mundus d.d.
 7. Zaključak o prihvatu prijedloga Sporazuma o obročnoj otplati duga - Marin d.o.o.
 8. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Buršić Marko
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu javnih površina u vlasništvu Grada Pule za postavljanje elemenata urbane opreme, te ostalih pokretnih naprava i uređaja
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora, Klasa:372-01/10-01/272
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave projektne dokumentacije potrebne za ishodovanje lokacijske dozvole parkirno poslovne zgrade "Marsovo polje" u Puli
 12. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje novih radova na dogradnji OŠ Šijana Faza III
 13. Izvješće o intervencijama Hitne medicinske pomoći Pula za mjesec studeni i prosinac 2010. godine