Doneseni akti od 12. kolovoza do 24. kolovoza 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  12. kolovoza do 24. kolovoza 2011. godine 1. Odluka o raspisivanju natječaja za osnivanje i prijenos prava građenja
 2. Zaključak o davanju suglasnosti zakupniku Vilijam Peternelj za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.53
 3. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Ljeto u Arubi sa pulskim bendovima 4
 4. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - "Art&Music festival"
 5. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Bartolomeo dei Vitrei 3 u Puli
 6. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Kochova br. 6 i 8 u Puli
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - SBE Rijeka d.o.o. Škrljevo
 8. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2011. godinu
 9. Odluka o uspostavljanju privremenog upravljanja na nekretninama k.č.br. 3949/2 i k.č. 3949/3 obje k.o. Pula
 10. Zaključak o prihvatu Sporazuma o obročnoj otplati duga 
 11. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Dubrovačke bratovštine br.14
 12. Odluka o stavljanju van snage dijela odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa:372-01/11-01/130;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od dana 01.06.2011. godine