Doneseni akti od 11. veljače do 24. veljače 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  11. veljače do 24. veljače 2011. godine 1. Zaključak o potvrđivanju Programa ljetnih programa u Amfiteatru
 2. Odluka o dopuni Odluke od 19. studenog 2010. godine kojom je utvrđeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2011. godinu uslijed elementarne nepogode
 3. Odluka o donošenju izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2010. godinu
 4. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
 6. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture-Artuković Saša
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture-Licardo Sandra
 8. Odluka o izdavanju tabularne isprave-Lemić Roberto
 9. Odluka o sklapanju nagodbe - Peruško Viktor
 10. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za usluge obvezatne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji oborinske kanalizacije dijela prometnice Valmade u Puli
 12. Odluka o izmjeni Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na sanaciji dijela urušenog pomoćnog mola na Kupalištu Valkane
 13. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi
 14. Odluka o početku postupka javne nabave sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi
 15. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2011. godine