Doneseni akti od 11. studenoga do 24. studenoga 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 11. do 24. studenoga 2011. godine 1. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe pred Općinskim sudom u Puli - Pola u predmetu posl.br. Povrv-443/11
 2. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji nastavka oborinske odvodnje Kalčeve ulice u naselju Štinjan u Puli
 3. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji pristupne prometnice u dijelu naselja Montegiro u Puli - odvojak Benčićeve ulice
 4. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke na području kupališta Valkane u svrhu okupljanja članova i simpatizera udruge "Prijatelji Valkana"
 5. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u parkirališnom prostoru u ulici Giardini 13 u svrhu organiziranja  koncerta grupe Disciplina A Kitschme održanog u sklopu 43. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 7. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja objekta infrastrukture-kanala za prihvat vode-Pragrande-Dolinka-more-dionica 2
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Giardini br.2
 9. Odluka o davanju zemljišta na uporabu Odredu izviđača "Istra"
 10. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Klasa:372-01/11-01/224;Urbroj:2168/01-04-03-02-0387-11-2 od dana 08.09.2011. godine
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave javno dostupnih telefonskih usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i usluga davanja pristupa internetu
 12. Zaklučak o davanju suglasnosti uporabovniku Obiteljskom centru za adaptaciju poslovnog prostora u Puli, Vidikovac br.7
 13. Zaključak o davanju ovlaštenja za zatvaranje žiro-računa mjesnih odbora u Zagrebačkoj banci d.d.
 14. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda"