Doneseni akti od 10. lipnja do 16. lipnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  10. lipnja do 16. lipnja 2011. godine 1. Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret Proračuna Grada Pule - operativni leasing računala i računalne opreme
 2. Odluka o davanju skloništa primarne zaštite br. 60. u Puli, na lokaciji Vitezićeva 8, na uporabu u miru Državnom inspektoratu Poslovna jedinica Rijeka Ispostava Pula
 3. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu naselja Valdebek-dio III, dio IV, dio V i dio VI faze u Puli
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta
 5. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji rabljenih osobnih automobila
 6. Odluka o dopuni Odluke Klasa:023-01/10-01/1426 od 19. studenog 2010. godine (oslobađanje plaćanja komunalne naknade uslijed elementarne nepogode)
 7. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Bartolomeo dei Vitrei 1 u Puli
 8. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o potvrđivanju Programa ljetnih programa u Amfiteatru
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljetne programe u Amfiteatru
 10. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 11. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja 58. Festivala igranog filma u Puli
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju plaćanja obveze komunalnog doprinosa-Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva poslovnih prostora u Puli, Tršćanska 1 i Laginjina 3, u korist Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 14. Odluka o stavljanju van snage dijela Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina Kl:947-03/11-01/311 od 01. lipnja 2011.