Doneseni akti od 09. prosinca do 14. prosinca 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 09. prosinca do 14. prosinca 2011. godine 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule
 2. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 3. Odluka o kupnji zemljišta - Rakić Davor i Rakić Branko
 4. Odluka o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u predmetu objavljivanja oglasa u dnevnom tisku
 5. Odluka o sklapanju ugovora o financiranju zahvata hitne intervencije sanacije pročelja stambeno poslovne zgrade u Puli, Maksimijanova 2/Sergijevaca 18
 6. Zaključak o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskim objektima - doček Nove 2012. godine
 7. Zaključak o prihvatu Ugovora o služnosti
 8. Zaključak o davanju suglasnosti uporabovniku Udruga istarski motoristički klub "Twin Horn" - za ulaganje - izvođenje radova adaptacije vodospreme i okućnice unutar ogradnog zida u Puli, na lokaciji "Monte Giro"
 9. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Avens d.o.o. Pula
 10. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Svera d.o.o. Pula
 11. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Mocko Miroslav
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Dinox trade d.o.o. Pula
 13. Zaključak o ispravci greške u Odluci o najvišem iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pula-Pola i naknadi za polaganje posebnog ispita
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stjecanju udjela u kapitalu trgovačkog društva Pevec Zagreb d.o.o. u stečaju pretvaranjem potraživanja u uloge