Doneseni akti od 08. srpnja do 13. srpnja 2011. godine

U četvrtak, 14.  srpnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 08. do 13. srpnja 2011. godine 1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 2. Rješenje o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu tvrtki Pleter-usluge d.o.o.
 3. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
 4. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu na uporabu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 24
 5. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka ocjenjivanja programa za dodjelu prostora u Puli, Kandlerova br. 24
 6. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprava za pečenje plodina, te prodaju cvijeća i svijeća
 7. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izvođenja građevinskih radova na polaganju objekta: SN i NN kabelske mreže TS 10(20)/0,4 kV Billa-TS 10(20)0,4 KV Kvarnerska u Puli
 8. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (T.O. "Summer i Caffe bar "Flan caffe")
 9. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijateljiValkane)
 10. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje elektroinstalacijskih radova na Školi za odgoj i obrazovanje
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi poslovnih prostora u objektu Centar gradskih udruga "Rojc" Pula