Doneseni akti od 07. travnja do 14. travnja 2011. godine

U petak, 15. travnja 2011. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  07. do 14. travnja 2011. godine

  

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Marina Veruda" za javnu raspravu
 2. Zaključak o uspostavi Službe spašavanja života na vodi na području Grada Pule 2011
 3. Odluka o izmjenama Odluke o dodatnoj novčanoj pomoći umirovljenicima za pokriće životnih troškova
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta
 5. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji oborinske odvodnje dijela Ulice Šurida u naselju Štinjan u Puli
 6. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete
 7. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja kabelske mreže 20 Kv kabel i NN mreže iz TS 10(20)/0,4 kV "Bože Gumbca" naselje Monvidal u Puli
 8. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u dijelu naselja Štinjan u Puli-odvojak sa dijela Ulice Šurida-Celija Sandra
 9. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva -Dervišević Kata
 10. Odluka o zaključenju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) i o priznanju statusa člana obiteljskog domaćinstva -Tanger Marija
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan posebnih dijelova zgrade i Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi vlasništva na posebnim dijelovima zgrade u Puli, Radićeva 43
 12. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Linc Veljko
 13. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - ANT-com d.o.o. Pula
 14. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Ravenska br. 6
 15. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Danteov trg br. 3
 16. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova br. 12
 17. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na uporabu poslovnog prostora u Puli, Forum br. 3
 18. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe u parničnom predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Puli pod Posl.br. P-547/10 - Ritoša Damir