Doneseni akti od 06. svibnja do 19. svibnja 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  06. do 19. svibnja 2011. godine

 1. Zaključak o uvođenju privremene regulacije prometa postavljanjem montažnog kružnog raskrižja na raskrižju državnih cesta D400, D21 i D66 u Puli i raskrižju državne ceste D66 i Industrijske ulice u Puli
 2. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina radi postave naprava za prodaju suvenira, nakita, numizmatike, slika, knjiga, portretiranje, tetoviranje, te prodaju sladoleda i pića i sl. od 28. travnja 2011.
 3. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave radova na uređenju prometnih površina sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dijela Japodske ulice i prilaza Sv. Germana u Puli
 4. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za usluge obvezatne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
 5. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Paunović Marija i Robert
 6. Odluka o sklapanju ugovoru o osnivanju prava služnosti radi postavljanja i održavanja kanalizacijskih vodova na k.č.br. 501/352 k.o. Galižana
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Koparska br. 58 - Vijeće mladih Istarske županije
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 9. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na građevinu na lokaciji Šišanska br. 25 u Puli
 10. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na građevinu na lokaciji Kosova 10 u Puli
 11. Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2011. godinu
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća JVP Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine i Izvješće o radu JVP Pula za 2010. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Plana operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta RH za područje Grada Pule za 2011. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju izvješća o reviziji fundusa Zbirke umjetnina Grada Pule
 15. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete