Doneseni akti od 04. kolovoza do 11. kolovoza 2011. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od  04. kolovoza do 11. kolovoza 2011. godine 1. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Gundulićeva br. 27- Plivački klub "Pula"
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
 3. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora
 4. Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Asminke i Zorana Lučeva
 5. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu na lokaciji Nobileova br.15 u Puli
 6. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga prijatelji Valkana)
 7. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u caffe baru "Cybercafe" u svrhu organiziranja promocije istarskih vina, rakija i koktela popraćeni karaokama
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja u korist Istarske županije - Centar novih tehnologija na Vidikovcu
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o preuzimanju tražbina Republike Hrvatske od NK "Istra 1961"
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o produženju roka trajanja koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja brodogradilišne luke "Tehnomont-Pula"
 11. Rješenje o odbijanju zahtjeva Arenaturist d.d. Pula za dobivanje koncesije
 12. Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom - Arenaturist d.d. Pula
 13. Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika u školskoj godini 2011/2012.
 14. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2011. godine