Doneseni akti od 23. prosinca do 29. prosinca 2010. godine

U četvrtak, 30. prosinca 2010. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 23. do 29. prosinca 2010. godine 

 1. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima u gradu Puli, radi organizacije dočeka Nove 2011. godine
 2. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Prosinac u gradu", Promocija istarskih autohtonih proizvoda)
 3. Zaključak o usvajanju Plana nabave upravnih tijela Grada Pule za 2011. godinu
 4. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Mediterania d.o.o. Pula
 6. Zaključak o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika
 7. Odluka o radnom vremenu komunalnih redara u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine
 8. Odluka o reviziji fundusa Zbirke umjetnina Grada Pule
 9. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Pršo Milenko
 10. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Ines Kersan Škabić
 11. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Goran Liverić
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Vladimir Bubić
 13. Zaključak o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Valelunga 20 u Puli
 14. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Zajedničke komisije za tumačenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama članova sindikata u PU Dječji vrtići Pula
 15. Rješenje o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Zajedničke komisije za tumačenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama članova sindikata u PU-IP Rin Tin Tin Pula-Pola
 16. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za mjesec studeni 2010. godine