Doneseni akti od 21. siječnja do 27. siječnja 2010. godine