Doneseni akti od 21. listopada do 28. listopada 2010. godine

Informacijao donesenim aktima Gradonačelnika Grada Puleu razdoblju od 21. listopada do 28. listopada 2010. godine 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Ur.broj: 462/10 od 15.09.2010. godine, Ur.broj: 507/10 od 06.10.2010. godine i Ur.broj: 508/10 od 06.10.2010. godine Javne ustanove "Pula Sport"
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove Pula Sport
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju mišljenja o prijedlogu Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2011. godinu i financijskog Plana izvršenja Programa rada i o Programu rada i financijskom Planu izvršenja Programa rada
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada PU Dječji vrtići Pula
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Predškolske ustanove - Instituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 8. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu podnesenom na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule vijećnika Bruna Nefata
 9. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu podnesenom na Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule vijećnika Bruna Nefata
 10. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu podnesenom na Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule vijećnice Lovorke Tomičić
 11. Zaključak o davanju mišljenja o Amandmanu podnesenom na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Puli vijećnice Lovorke Tomičić
 12. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Udruga Distorzija - manifestacija Glow, Enter Totality - 27.10.-05.11.2010, Udruga studenata - koncertne večeri - 29.10.2010, Udruga E-ARTIST - manifestacija The first 15 years - 20.-21.11.2010)
 13. Odluka o utvrđivanju Liste prioriteta korištenja dijela sredstava spomeničke rente i ostalih proračunskih sredstava za 2010. godinu
 14. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga za pripremu za izgradnju te za izgradnju komunalne infrastrukture i drugih građevina u Gradu Puli
 15. Odluka o zaključivanju anexa Ugovora o uporabi poslovnog prostora (Udruga Slavonaca Istarske županije "Slavonija")
 16. Zaključak o prihvatu ulaganja u poslovni prostor "Stare tiskare" za potrebe Muzeja suvremene umjetnosti Istre i ostalih kulturnih programa Grada Pule u zgradi u Puli, Sv. Ivana br. 1
 17. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule