Doneseni akti od 19. ožujka do 01. travnja 2010. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 19. ožujka do 01. travnja 2010. godine  1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pule za razdoblje od 21. svibnja do 31. prosinca 2009. godine
 2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata PROGRAM KREDITIRANJA "PODUZETNIK PULA 2009"
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja "LUČICA DELFIN" za javnu raspravu
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
 5. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Josip Lalić
 6. Odluka o prijenosu prava plodouživanja k.č.595/1 i k.č.zgr. 1245/3, obje k.o. Pula, u korist društva Pula Parking d.o.o. (područje MO Gregovica, Prilaz kralja Salamona)
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju obveze Udruge HDLU za ustupanje umjetničkih djela u zbirku umjetnina Grada Pule
 8. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Danteov trg br. 3 (Hrvatska demokratska zajednica)
 9. Odluka o donošenju izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2009. godinu
 10. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule za 2010. godinu
 11. Zaključak o uvođenju nove organzacije prometa u Kolodvorskoj ulici i u Splitskoj ulici u Puli
 12. Zaključak o organiziranju manifestacija (Jazzbina Jazz Pula 2010, Izvorni sjaj pulske Arene, Uskršnja humanitarna izložba starodobnih vozila, Internacionalni susret Alfista, Natjecanja barmena, Cvjetna manifestacija - 4. Florija, 13. Istra Cup 2010)
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule za 2009. godinu
 14. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači 2010. godine