Doneseni akti od 18. studenog do 01. prosinca 2010. godine

U četvrtak, 02. prosinca 2010. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 18. studenog do 01. prosinca 2010. godine 1. Odluka o pružanju pomoći osobama koje su pretrpjele štetu uslijed elementarne nepogode koja je zadesila Grad Pulu 24.-25. rujna 2010. godine
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. godine
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule u 2011. godini
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu
 8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o spomeničkoj renti
 9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"
 10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razriješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
 11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o grobljima
 12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
 13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
 14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
 15. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veli Vrh
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
 19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška
 20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škola za odgoj i obrazovanje-Pula
 21. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
 22. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
 23. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Lučice Delfin"
 24. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme održavanja 16. Sa(n)jma knjige u Istri
 25. Odluka o osnivanju i prijenosu prava građenja u korist Monte Giro d.o.o.
 26. Odluka o davanju na korištenje utvrde Fort Bourguignon Arheološkom muzeju Istre
 27. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 28. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (stanovi i poslovni prostori)
 29. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 30. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
 31. Odluka o izmjenama Odluke o davanju skloništa tunelskog tipa-dopunske zaštite br.19 na lokaciji u Toassinijevoj, Rizzijevoj i Kranjčevićevoj ulici, na uporabu u miru
 32. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Poropat Gordana i Igor
 33. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta
 34. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Prosinac u Gradu 2010.)
 35. Rješenje o skraćenju radnog vremena caffe-baru "NO NAME"
 36. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u mjesecu listopadu 2010. godine